Novinky

Posted by on

Six Sigma Black Belt Accreditation - Vzdelávací a tréningový program kopíroval metodiku DMAIC a bol nadstavbou na vedomosti, ktoré účastníci získali v predchádzajúcom kurze určenom obsahovo pre Green Belt.

Read more...

Posted by on

V rámci zlepšenia obchodných vztahov v SPC International sme sa rozhodli zmenit pohlad na nás.

Read more...

Posted by on

As part of the business improvements being made in SPC International we have decided to change our image.

Read more...

Posted by on

SPC International s.r.o. je od 20 novembra 2013, na základe absolvovania systémového auditu, autorizovaným strediskom pre opravy MEI

Read more...

Posted by on

V SPC International s.r.o. po absolvovaní vzdelania a úspešnej obhajobe projektov Six Sigma boli udelené certifikáty “GREEN BELT”

Read more...

Posted by on

SPC International s potešením oznamuje, že jej slovenská dcérska spolocnost bola akreditovaná podla normy ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva a OHSAS 18001 medzinárodne uznávanej normy pre bezpecnost a ochranu zdravia pri práci spolocnostou Bureau Veritas.

Read more...

Posted by on

SPC International je vyškolená a akreditovaná spolocnostou MEI na vykonávanie opráv na ich BNR hardvéri.

Read more...

 

Call Us +421 33 735 3623

Accept & Close

Cookies

This website uses 'cookies' to give you the best, most relevant experience. Using this website means you're happy with this. You can find out more about the cookies used by clicking this link.