Spätný dodávateľský reťazec

Product Flow

SPC ako organizácia  pôsobí v spätnom dodávateľského reťazci, ktorý zahŕňa:

     - podporu hardvéru
     - logistiku manažmentu
     - riadenie zásob

SPC chápe, že ak chce dodávať riešenia na mieru podľa požiadaviek zákazníka, je potrebné rozvíjať služby, ktoré zahŕňajú celý spätný dodávateľský reťazec.

Vďaka partnerstvu s organizáciami s príslušnými zručnosťami, je  SPC  schopná ponúknuť služby nad rámec svojich základných kompetencií, ktoré poskytujú vertikálne integrované riešenie s flexibilným jadrom obchodného modelu.

Call Us +421 33 735 3623

Accept & Close

Cookies

This website uses 'cookies' to give you the best, most relevant experience. Using this website means you're happy with this. You can find out more about the cookies used by clicking this link.