Mei Akreditácia Pre Spc International

SPC International je vyškolená a akreditovaná spolocnostou MEI na vykonávanie opráv na ich BNR hardvéri. SPC má odborné znalosti v oblasti opráv a rekonštrukcii zariadení pre manipuláciu s médiami, ako sú “pick moduly”, “dispensery”, enkodery šekov, “teller cash dispensers” and CCDM hardvér, co  poskytuje ideálnu platformu, na ktorej sa môže rozvinút BNR opravárenská cinnost.

Ako ASC pre MEI aj SPC bude schopná  vykonávat opravy v rámci záruk i mimo nich  pre koncových užívatelov a servisné organizácie.
MEI BNR bol navrhnutý tak, aby bol schopný manipulovat s hotovostou  automaticky so zvýšenou bezpecnostou a výhodou návratností investícií.

BNR  s recykláciou štyroch nominálnych hodnôt bankoviek, s bezpecnostnou  kazetou a modulárnym návrhom  je optimálny výrobok pre samostatnú manipuláciu s hotovostou, platenie, QSR a maloobchodné platby, ked hotovost má byt prijatá a vydávaná zákazníkovi. Poskytuje vynikajúcu návratnost investícií s redukovaním tokov, práce, krcenia bankoviek, manipulácie s hotovostou a vlastných nákladov.

- BNR prijíma hotovost od zákazníka, roztriedi bankovky a uloží ich podla nominálnej hodnoty do štyroch nezávislých recyklacných schránok.

- štyri schránky umožnujú zákazníkovi minimalizovat objem bankoviek pri manipulácii. Existencia štyroch schránok umožnuje “Cash Back” funkciu  s využitím štandardného ATM dispenzera bankoviek.

- Na konci každého dna sa všetky bankovky ukladajú do  uzamknutého penažného boxu so záznamom o danej hotovosti .

BNR predstavuje robustné inovatívne riešenie pre celkové manipulovanie s hotovostami pri každom kroku riadeného procesu. BNR dodáva novú úroven bezpecnosti s hotovostou zahrnujúc spätnú sledovanost. Významne limituje ludský vplyv a redukuje pracovné kroky.

Vdaka štyrom nominálnym hodnotám triedených bankoviek, BNR redukuje celkový objem potrebnej hotovosti:

- Eliminuje až o 90% potrebu množstva bankoviek vložených prevádzkovatelom do zariadenia pri jeho spustení v porovnaní so zariadeniami s oddeleným vkladaním a výdajom bankoviek.

- Redukuje objem vydanej hotovosti až do 50%  a umožnuje uzavretý proces manažmentu hotovosti.


Posted by on

Related blogs: Home page news

Tagged with:

Categorised as: Home page news

Share this:

Comments


Add your own comment: Add Comment

Display Name *:
Email:
Comment *:

Cancel Submit


 

Call Us +421 33 735 3623

Accept & Close

Cookies

This website uses 'cookies' to give you the best, most relevant experience. Using this website means you're happy with this. You can find out more about the cookies used by clicking this link.